Audity a management lakovní


Audity a management lakovní

Naša spoločnosť ponúka audity so zameraním na lakovňu. V rámci jedného až dvoch dní prebieha kontrola vybavenia, parametrov a procesu lakovania. Sledujú sa pracovné postupy, spotreba materiálu, energií, využitie pracovného fondu a konečná kvalita. Vyhodnocuje nákladovosť, konkurencieschopnosť, ziskovosť a či existuje priestor na zlepšenie vašich hospodárskych výsledkov. Následne sa spracuje do písomnej podoby a predloží sa majiteľovi prevádzky.

NAVRHNEME SYSTÉM
PRESNE PRE VÁS