Lakovacie kabíny

Lakovacie kabíny

Lakovacie kabíny

Neustále rastúce enviromentálne požiadavky, zvyšujúce sa náklady na palivo a tepelnú energiu a čoraz väčšie požiadavky na používanie vodouriediteľných farieb pri opravách automobilov vedú k vyhľadávaniu nových riešení vyhrievania kabíny pre lakovacie procesy.Jedným z moderných, úsporných riešení zvyšujúcich produktivitu je Sada Endotermických panelov SAIMA. Sada tenkých hliníkových panelov pripevnených na stenách existujúcej lakovacej kabíny, ktoré zvyšujú rýchlosť, znižujú náklady, skracujú procesy a vytvrdzovanie akýchkoľvek automobilových lakovacích systémov využívajúcich endotermické tepelné vlny. 

NAVRHNEME SYSTÉM
PRESNE PRE VÁS